Tin tức

92053446_2749264071967633_6637878256685023232_n

Nội dung ôn tập môn tiếng anh cho HS trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh covid 19

x https://www.youtube.com/watch?v=CMu-H7qFMH4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PfvsJvIWRaaC36CLWR72CNj4fmTpABWJIZNMIjfsMVqu2sDM3WT8KDKo Cách giới thiệu một người, một vật – GV: Trần Thị Thoa x https://www.youtube.com/watch?v=_WiZXOAVB0k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12FrWpwv-QS4HXagj84wWAHZlfP4JvNufL0BlljFE9TMmqdvIuxWxl7sw Ôn tập Mẫu câu nói về khả năng – GV: Nguyễn Thị Hồng Lý x https://www.youtube.com/watch?v=c7pxI7Ok3ac&feature=share&fbclid=IwAR16k3-a8hWd-9dtGnvPrjJX3UKoxiS2TvTpMK6e-rRGjBzo_XINPAd1LhQ Một số lỗi phát âm trong tiếng anh – GV: Khương…
91414231_2749253001968740_7178246543374286848_n

Nội dung ôn tập môn tiếng việt 4,5 cho HS trong thời gian nghỉ do dịch covid 19

Môn tiếng việt 4: x https://www.youtube.com/watch?v=hnW6mo6q0cw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3yVLHf4mLFSStTm1iMuqYewtSkV_HAAjIXV4bOBtN8ne6azLWCGgaVTWo Ôn tập từ đơn, từ láy, từ phức, từ ghép – GV: Vũ Thị Hồng x https://www.youtube.com/watch?v=PVFnqy3E4tE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31O_b0T7C1H2yXI4CDe1XIEXPAb4vRpn3oGfqOSnfWrvUbEXpLom_5LBE Ôn tập LT & C: Danh từ, Động từ, Tính từ – GV: Nguyễn Thị Thanh
91414231_2749253001968740_7178246543374286848_n

Nội dung ôn tập môn tiếng việt 1,2,3 cho HS trong thời gian nghỉ do dịch bệnh covid 19

Môn Tiếng việt lớp 1: x https://www.youtube.com/watch?v=wYOPYwYCqWI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Qe4ITTHfjTMjdcGrCIXiHKXKRkeWWE2dEkSMkHWxnW1crv8VctZubqXA Ôn tập tiếng việt lớp 1 – GV: Nguyễn Thị Hòa Môn tiếng việt lớp 2: Môn tiếng việt lớp 3: x https://www.youtube.com/watch?v=d1UXzd_6w8E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sxjsO2Si64AMvwdEM_zRckWhss8PR5P1DWotNkkz5xmUsLNgiyoTm39U Ôn tập LT & C:…
91277923_2749253018635405_2794280043168137216_n

Nội dung ôn tập môn toán 4, 5 cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh covid 19

Môn toán lớp 4: x https://www.youtube.com/watch?v=cZxq-OtKL20&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BFK8H4ndwuaIxunLTEE54g_bntPN_yqPrDjA3tR9z0TZk1TsGlYryUz8 Ôn tập dấu hiệu chia hết cho 2,3,5 và 9 – Giáo viên: Phạm Thùy Linh. x https://www.youtube.com/watch?v=wP51hbrOS_s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1bdkWbqJ5WuGrvNgCu_1mwK9EFSxlgU8VhOwZQ5Eql_U2vikWSGdGm3kE Ôn Tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Giáo viên:…
91277923_2749253018635405_2794280043168137216_n

Nội dung ôn tập môn toán 1,2,3 cho HS trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh covid

Môn Toán Lớp 1: x https://www.youtube.com/watch?v=YR_bflHJ_eM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3aoNuB-yJ5Vh9x4m9DR2eI2CQzKU_9sdDbU8_ZDfKq-TQ32zSZvNuZyzA Ôn tập phép cộng, trừ có dạng: 14 + 3, 17 – 3, 17 – 7 / Giáo viên: Nguyễn Thị Trang Môn Toán lớp 2: x https://www.youtube.com/watch?v=rsv9peP_N4I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GwAbWC1_1tjnVL4Ej61ENjspUxFfo25LQsLu1efEU04akOhEEdpZQ5AE Ôn tập giải toán có lời văn – Giáo viên:…