Lịch công tác tuần 8 năm học 2018 – 2019

Tháng Chín 1, 2018 7:19 chiều

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 01 tháng 09 đến ngày 08 tháng 09

Tuần: 8

Trực tuần: Cô Yến 2C

C

Thứ/ Ngày SÁNG CHIỀU LỊCH TRỰC
Thứ hai

03/09

Toàn trường nghỉ bù ngày mùng 2 – 9 BGH

VP

Thứ ba

04/09

Lên lớp

7h -> 7h40 tổng duyệt lễ khai giảng.

Các lớp LĐVS theo khu vực đã phân công.

Trang trí hoàn thiện lễ khai giảng.

T.Nghĩa

VP

Thứ tư

05/09

Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Báo cáo nhanh tình hình lễ khai giảng (cô Xuân) C.Huê

VP

Thứ năm

06/09

Lên lớp Lên lớp T.Nghĩa

VP

Thứ sáu

07/09

Lên Lớp Lên lớp C.Huê

VP

Thứ bảy

08/09

T.Nghĩa

 Nam Dương, ngày 01 tháng 09 năm 2018

                                                                                      Hiệu trưởng

      Ngô Trung Nghĩa