Lịch công tác tuần 1 năm học 2020 – 2021

Tháng Chín 7, 2020 7:26 sáng

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 07 tháng 09  đến  ngày  12 tháng 09

* Đánh giá công tác tuần trước:

– Tổ chức khai giảng thành công.

– Tổ chức lao động, vệ sinh trường lớp.

– Duy trì kỉ cương nề nếp cổng trường an toàn.

Triển khai công tác tuần:

– Ổn định nề nếp học sinh đầu năm học.

– Làm phổ cập.

– Thực hiện an toàn phòng dịch của chính phủ trong trường học.

– Tổ chức cho học sinh ăn bán trú an toàn, đúng quy định phòng dịch

Tuần: 1

Trực tuần: 5A

Thứ/ Ngày SÁNG CHIỀU
Thứ hai

07/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ ba

08/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ tư

09/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ năm

10/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ sáu

11/09

Lên lớp

Giao ban tuần

Lên lớp
Thứ bảy

12/09

 PGD về duyệt kế hoạch năm học

SHCM

 Nam Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2020

                                                                                      Hiệu trưởng

      Nguyễn Thị Hoa