Lịch công tác tuần 2 năm học 2020 – 2021

Tháng Chín 16, 2020 10:40 chiều

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 14 tháng 09  đến  ngày  19 tháng 09

* Đánh giá công tác tuần trước:

– Duy trì kỉ cương nề nếp cổng trường an toàn.

– Ổn định nề nếp học sinh

– Tích cực Làm phổ cập, CSDL

– Ổn định nề nếp HS ăn bán trú

Triển khai công tác tuần:

– Duy trì nề nếp học sinh.

– Hoàn thành công tác làm phổ cập.

– Duy trì nề nếp học sinh ăn bán trú an toàn, đúng quy định phòng dịch

Tuần: 2

Trực tuần: 5B

Thứ/ Ngày SÁNG CHIỀU
Thứ hai

14/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ ba

15/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ tư

16/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ năm

17/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ sáu

18/09

Lên lớp

Giao ban tuần

Lên lớp
Thứ bảy

19/09

 SHCM

 Nam Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2020

                                                                                      Hiệu trưởng

      Nguyễn Thị Hoa