Lịch công tác tuần 3 năm học 2020 – 2021

Tháng Chín 20, 2020 8:50 chiều

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 21 tháng 09  đến  ngày  26 tháng 09

* Đánh giá công tác tuần trước:

– Duy trì kỉ cương nề nếp cổng trường an toàn.

– Ổn định nề nếp học sinh

– Tích cực Làm phổ cập, CSDL

– Duy trì  nề nếp HS ăn bán trú

Triển khai công tác tuần:

– Duy trì nề nếp học sinh.

– Hoàn thành công tác làm phổ cập.

– Duy trì nề nếp học sinh ăn bán trú an toàn, đúng quy định phòng dịch.

– Làm Hồ sơ sổ sách đầu năm học.

Tuần: 3

Trực tuần: 5C

Thứ/ Ngày SÁNG CHIỀU
Thứ hai

21/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ ba

22/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ tư

23/09

Lên lớp GV văn hóa SHCM tại TH Nam Điền

GV Thể dục, Mỹ Thuật, TA, Âm nhạc SHCM tại TH Nam Toàn

Thứ năm

24/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ sáu

25/09

Lên lớp

Giao ban tuần

Lên lớp
Thứ bảy

26/09

 Nam Dương, ngày 19 tháng 09 năm 2020

                                                                                      Hiệu trưởng

      Nguyễn Thị Hoa