Lịch công tác tuần 4 năm học 2020 – 2021

Tháng Chín 27, 2020 10:28 chiều

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 28 tháng 09  đến  ngày  04 tháng 10

* Đánh giá công tác tuần trước:

– Duy trì kỉ cương nề nếp cổng trường an toàn.

– Ổn định nề nếp học sinh

– Tích cực Làm Smas

– Duy trì  nề nếp HS ăn bán trú

– Làm hồ sơ sổ sách đầu năm học.

Triển khai công tác tuần:

– Duy trì nề nếp học sinh.

– Tiếp tục làm Smas

– Duy trì nề nếp học sinh ăn bán trú an toàn, đúng quy định phòng dịch.

– Hoàn thiện Hồ sơ sổ sách đầu năm học.

Tuần: 4

Trực tuần: 5D

Thứ/ Ngày SÁNG CHIỀU
Thứ hai

28/09

Lên lớp

TN An toàn giao thông vì nụ cười trẻ thơ.

Lên lớp
Thứ ba

29/09

Lên lớp Lên lớp
Thứ tư

30/09

Lên lớp

Kiểm tra nề nếp đầu năm học

Lên lớp
Thứ năm

01/10

Lên lớp Lên lớp
Thứ sáu

02/10

Lên lớp

Giao ban tuần

Lên lớp
Thứ bảy

03/10

 SHCM

 Nam Dương, ngày 26 tháng 09 năm 2020

                                                                                      Hiệu trưởng

      Nguyễn Thị Hoa