Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Dương

Địa chỉ:  xã Nam Dương , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Ngô Trung Nghĩa   – Chức vụ: Hiệu Trưởng nhà trường
Điện thoại: 0919518370 – Email: thnamduongnt@gmail.com