Trường TH Nam Dương được PGD đề cử là trường tiểu học có “Phong trào tự làm đồ dùng dạy học tốt nhất huy động được sự tham gia của toàn thể giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh” đề nghị tuyên dương khen thưởng cấp tỉnh.

Tháng Một 23, 2018 8:10 sáng

Kết quả tự làm đồ dùng dạy học,

nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục.

Năm học 2017 – 2018

Thực hiện công văn số 1241/SGDDT-GDTH của Sở giáo dục đào tạo Nam Định ngày 29/9/2017 về việc phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục năm học 2017-2018.

Thực hiện công văn số 221/PGDDT- TH của phòng giáo dục đào tạo Nam Trực ngày 17/10/2017 về việc phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục năm học 2017-2018.

Thực hiện kế hoạch tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục năm học 2017-2018 của nhà trường.

Nay trường tiểu học Nam Dương xin báo cáo kết quả của việc tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục năm học 2017-2018 như sau:

A/ Đặc điểm tình hình:

Năm học 2017 – 2018, ngành Giáo dục & đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, một trong những nhiệm vụ quan trọng là: “ Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng cho người học….”

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chung của toàn ngành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp tiểu học tỉnh Nam Định xác định trong năm học 2017 – 2018 là  tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tự làm đồ dùng dạy học; nâng cao các góc hỗ trợ giáo dục. Giúp người học hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.

Sở GD – ĐT Nam Định đã phát động “ Phong trào tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ hoạt động giáo dục ” và chỉ đạo các phòng giáo dục các nhà trường tổ chức sơ kết đánh giá, động viên, khen thưởng từ cấp trường, cấp huyện, đến cấp tỉnh. Nhằm lựa chọn phổ biến và nhân rộng các đồ dùng sử dụng có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện sự chỉ dạo của Sở GD – ĐT Nam Định, của phòng GD – ĐT Nam Trực, trường tiểu học Nam Dương đã xây dựng kế hoạch và phát động “Phong trào tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ hoạt động giáo dục ” bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

B/ Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện:

 1. Thuận lợi :

– Được sự chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết của các cấp lãnh đạo, quản lý.

– Toàn thể Cán bộ, Giáo viên nhà trường nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng của việc tự làm đồ dùng dạy học và nâng cao hiệu quả góc hỗ trợ giáo dục.

– Được phụ huynh, học sinh ủng hộ tích cực, nhiệt tình.

– BGH nhà trường quyết tâm thực hiện, xây dựng kế hoạch và phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục ngay từ đầu năm học.

– Nhà trường đã tích cực tuyên truyền tới giáo viên, phụ huynh, học sinh.

– Sở giáo dục, phòng giáo dục, nhà trường đã tổ chức tập huấn chi tiết cho cán bộ, giáo viên về mục đích yêu cầu vai trò của việc tự làm đồ dùng dạy học và định hướng cách làm cho giáo viên.

– Triển khai tới từng lớp từng giáo viên thực hiện với kế hoạch thời gian rõ ràng.

– Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm khen thưởng động viên kịp thời. Đưa ra các tiêu chí đánh giá cững như khen thưởng rõ ràng, minh bạch, khách quan làm khích lệ được phong trào.

 1. Khó khăn:

– Kinh phí để làm đồ dùng còn hạn hẹp.

– Giáo viên phải dạy 2 buổi/ngày nên thời gian đầu tư nghiên cứu làm đồ dùng còn hạn chế.

 1. Tổ chức thực hiện:
 2. Công tác tuyên truyền:

Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh nắm được mục đích ý nghĩa và tác dụng của việc tự làm đồ dùng dạy học.

Nêu rõ cách làm: Đồ dùng dạy học trong các góc hỗ trợ hoạt động giáo dục do giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh sưu tầm, tự làm bằng các nguyên liệu dễ kiếm, dễ làm, được thay đổi theo chủ đề chủ điểm của từng môn học.

Yêu cầu đảm bảo sử dụng khai thác hiệu quả, tổ chức cho học sinh thường xuyên học tập trong và ngoài tiết học thông qua các góc hỗ trợ hoạt động giáo dục, tránh hình thức, lãng phí.

 1. Thành lập ban chỉ đạo:

+ Đ/c Ngô Trung nghĩa ( Hiệu trưởng ) – Trưởng ban.

+ Đ/c Triệu Thị Huê ( Phó HT ) – Phó ban.

+ Đ/c Trần Thị Tài ( Kế toán ) – Ủy viên.

+ Đ/c Trần văn Hiền ( Tổ trưởng K4,5 ) – Ủy viên.

+ Đ/c Nguyễn Hiền ( Tổ phó  K4,5 )      – Ủy viên.

+ Đ/c Nguyễn Thị Là ( Tổ trưởng K2,3 ) – Ủy viên.

+ Đ/c Đoàn Thị Thanh Hương ( Tổ phó K2,3 ) – Ủy viên.

+ Đ/c Nguyễn Thị Hòa ( Tổ trưởng K1) – Ủy viên.

III. Quá trình thực hiện:

   * Tháng 9/ 2017:

–  Xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch và tập huấn cách làm tới từng giáo viên.

–  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh.

–  Phát động giáo viên, phụ huynh, học sinh sưu tầm, tự làm đồ dùng dạy học bằng các nguyên liệu dễ kiếm, dễ làm, được thay đổi theo chủ đề chủ điểm của từng môn.

*  Tháng 10/2017:  kiểm tra đánh giá tư vấn lần 1

*  Ngày 6 tháng 12 /2017:  kiểm tra đánh giá tư vấn lần 2.

*   Ngày 15 tháng 12 /2017: Sơ kết đánh giá kết quả cấp trường.

Bình chọn khối, lớp thực hiện tốt nhất dự thi cấp huyện.

 1. Kết quả đạt được:
 2. Ưu điểm:

100%  cán bộ, giáo viên trong trường nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng của việc tự làm đồ dùng dạy học và nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục – góp phần đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

100% GV trong trường tham gia tích cực phong trào và có đồ dùng tự làm dự thi cấp trường. Chất lượng các đồ dùng tương đối tốt, không tốn kém, nguyên liệu dễ kiếm dễ làm, sát với từng chủ đề, từng chương từng bài, thể hiện sự trực quan sinh động, tính chính xác, khoa học, sáng tạo.

Ví dụ : Bộ đồ dùng dạy về chương không khí – Khoa học lớp 4:

26142461_402791713509511_437865556_o

26133687_402791693509513_1159149491_o

Góc tự nhiên – dạy về cây, con vật sống ở trên cạn dưới nước, cuộc sống xung quanh ta. Gây hứng thú, tác động mạnh đến nhận thức của học sinh:

26132964_402791033509579_1940145488_o

26142568_402791023509580_325752961_o

Phần mềm hỗ trợ tập đọc nhạc cho học sinh lớp 4,5 – Là sự kết hợp sáng tạo giữa kiến thức âm nhạc và kiến thức tin học, thầy giáo Phạm Văn Thảo đã cho ra sản phẩm này:

– Các đồ dùng mang tính sư phạm, kĩ thuật, mĩ thuật cao: Góc học toán lớp 1 với đồ dùng “Cây toán học” rất tiện lợi khi dạy về số, cấu tạo số, các phép cộng trừ trong phạm vi 10, giải toán có lời văn. Giúp Hs nhận biết được rõ thao tác “thêm bớt ” trong các thuật toán :

26194572_2035394920074789_625284588_o

26142400_2035394753408139_96436227_o

 Góc tiếng việt lớp 3 với “ cây hoa tiếng việt” rất tiện lợi, sinh động, tạo hứng thú học tập cho học sinh :

26142616_2035394530074828_791573175_o

26235686_2035394516741496_188423580_o

Góc địa lý – Lịch sử lớp 5 với “lược đồ Việt Nam” rất thuận lợi cho học sinh thực hành xác định vị trí địa lý các vùng, mô tả yếu tố địa lý từng vùng hay các sự kiện lịch sử :

26133958_402790990176250_659092106_o

26178396_402790686842947_395395304_o

26132597_402790440176305_419907685_o

Tổng thể các lớp học được trang trí đẹp, gọn gàng, khoa học:

26177829_2035394980074783_1378155171_o

Được đông đảo phụ huynh, Hs ủng hộ nhiệt tình cho phong trào, nhiều phụ huynh đã tham gia sưu tầm cũng như làm các đồ dùng cùng giáo viên tạo nên phong trào thi đua sôi nổi.

Phụ huynh, học sinh, giáo viên đang tích cực làm đồ dùng :

26653210_406415773147105_999621103_o

– Các góc hỗ trợ giáo dục với 6 đồ dùng dự thi cấp huyện của nhà trường được phòng giáo dục & đào tạo Nam Trực đánh giá rất cao.

– Trường được phòng Giáo dục đề cử là  trường tiểu học có “ phong trào tự làm đồ dùng dạy học tốt nhất, huy động được sự tham gia của toàn thể giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh” đề nghị tuyên dương khen thưởng cấp tỉnh.

– Các đồ dùng tự làm thường xuyên đưa vào khai thác sử dụng để tổ chức các hoạt động Dạy – Học đạt hiệu quả cao.

  II/ Tồn tại:

– Vẫn còn một số đồ dùng mang tính hình thức hiệu quả sử dụng chưa cao.

– Một số góc học tập còn sơ sài ít đồ dùng.

– vẫn còn hiện tượng Gv còn ngại khai thác sử dụng đồ dùng khi giảng dạy.

 III/ Kết quả cụ thể :

 1. Số CB – GV tham gia : 34/34  đạt 100 %  giáo viên tham gia.

( Tổ 1 : 05; Tổ 2 : 05; Tổ 3 : 04; Tổ 4 : 05; Tổ 5 : 05; Tổ GVC : 10;  )

 1. Số đồ dùng dự thi cấp trường : 34 đồ dùng ( DS kèm theo) Trong đó :

Loại A : 6/34   đạt   17,6 %

Loại B : 15/34  đạt  44,1 %

Loại C : 13/34  đạt  38,2 %

 1. Số đồ dùng dự thi cấp huyện: 6 đồ dùng, trong đó:

                            1 đồ dùng môn toán lớp 1.

1 đồ dùng môn TNXH lớp 2.

1 đồ dùng môn tiếng việt lớp 3.

1 đồ dùng môn khoa học lớp 4.

1 đồ dùng môn địa lý lớp 5.

1 đồ dùng môn âm nhạc lớp 4,5.

DANH MỤC ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM DỰ TRIỂN LÃM CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

Số TT Tên đồ dùng dạy học tự làm Tên tác giả hoặc tập thểtác giả Chức vụ Đơn vị công tác Môn, lớp  SĐT

Cá nhân

Tham gia cấp huyện (X)
1 Cây kiến thức đa năng Vũ Thị Hồng Mai Gv TH Nam Dương Đa môn 1 0943781489      X
2 Cây kiến thức đa năng Nguyễn Thị Hòa Gv TH Nam Dương Đa môn 1 01683377912
3 Bảng dắt để lập bảng +, –  PV10 Phạm Thị Tỉnh Gv TH Nam Dương Toán 1 01234202032  
4 Mẫu thực hành thủ công Bùi Thị Luận Gv TH Nam Dương Thủ công 1 01239669882  
5 Bảng ôn tập tiếng việt Vũ Thị Thu Gv TH Nam Dương Tiếng việt 1 01648418795  
6 Biển báo giao thông Vũ Thị Hằng Gv THNam Dương TNXH2 0945618163  
7 Mô hình dạy về cây cối và các con vật Đoàn Thị Thanh Hương Gv TH Nam Dương TNXH2 0913651823    X
8 Lọ hoa kì diệu Vũ Thị Yến Gv TH Nam Dương T.Việt 0868651271  
9 Mô hình hộp số Vũ Thị Ngọc Gv TH Nam Dương Toán2 0949141023  
10 Vẽ tranh đạo đức Nguyễn Thị Ninh Gv TH Nam Dương Đ đức2 0868243545  
11 Mô hình mặt đồng hồ Vũ Thị Kim Yến Gv TH Nam Dương Toán 3 0987577561  
12 Bảng đơn vị đo Phạm Thị Lan Gv TH Nam Dương Toán 3 0973200621  
13 Mô hình an toàn giao thông Nguyễn Thị Là Gv TH Nam Dương TNXH3 01636102737  
14 Cây hoa đa năng Nguyễn Thị Thúy Gv TH Nam Dương T.Việt 3 0942555379     X
15 Ong tìm chữ Phạm Thùy Linh Gv TH Nam Dương T.Việt4 01666650536  
16 Hái hoa dân chủBảng  hàng và lớp Vũ Thị Hồng Gv TH Nam Dương Toán4 01238209873  
17 Bảng phụ tiện ích Nguyễn Thị Hiền GV TH Nam Dương TH4 0936253972  
18 Đồ dùng dạy về không khí Vũ Thị Năm GV TH Nam Dương Khoa4 0984904419    X
19 Cây da năng Nguyễn Thị Thanh Gv TH Nam Dương TH4 01257527528  
20 Cây kiến thức Nguyễn Thị Điểm Gv TH nam Dương TH5 0943761160  
21 Chu vi các hình Trần Văn Hiền Gv TH nam Dương Toán 5 0967449981  
22 Mô hình môi trường Mai Thị Loan GV TH Nam Dương Khoa  5 01234747577  
23 Cây hoa dân chủ Nguyễn Minh Hạt Gv TH Nam Dương TH5 0945003206  
24 Vòng quay kiến thức Nguyễn Thị Liên Gv TH Nam Dương TH5 0983845136  
25 Lược đồ Việt Nam Gv khối 5 Gv TH Nam Dương ĐịaSử 5 0967449981    X
26 Phần mềm hỗ trợ tập đọc nhạc Phạm Văn Thảo Gv TH Nam Dương ÂN4, 5 0988277466   X
27 Mô hình trường học thân thiện Vũ Đức Lượng Gv TH Nam Dương MT4,5 0987969441  
28 Giá treo tranh dạy thể dục Trần Văn Nghiêm Gv TH Nam Dương TD4,5 01696208058  
29 Giá treo tranh dạy thể dục Mai Văn Tường Gv TH Nam Dương TD1,2,3 0914848690  
30 Mô hình khuông nhạc Nguyễn Văn Hoạt Gv TH Nam Dương ÂN1,2,3 0973835539  
31 Mô hình mạng máy tính Cao Thị P.Lan Gv TH Nam Dương Tin4,5 0986410001  
32 Bảng qui tắc gõ chữ kiểu telex Vũ Quỳnh Dung Gv TH Nam Dương Tin3,4 01696063376  
33 Chiếc hộp ma thuật Khương Thị Nhung Gv TH Nam Dương T. Anh5 0944757166  
34 Vương niệm thần kỳ Trần Thị Thoa Gv TH Nam Dương T. Anh4 0904693286  
 1. Kết quả đồ dùng dự thi gắn liền với các góc hỗ trợ giáo dục:

      Các góc hỗ trợ GD với 6 đồ dùng dự thi cấp huyện được ban giám khảo đânh giá rất cao về tính sư phạm, tính kĩ thuật sáng tạo, tính mĩ thuật và tính kinh tế ….Cụ thể :

                            Đồ dùng môn âm nhạc lớp 4,5 :   Xếp loại A

Đồ dùng môn khoa học lớp 4 :     Xếp loại A

Đồ dùng môn toán lớp 1 :             Xếp loại A

Đồ dùng môn TNXH lớp 2 :         Xếp loại A

Đồ dùng môn tiếng việt lớp 3 :     Xếp loại B

Đồ dùng môn địa lý lớp 5  :          Xếp loại B

         Loại A : 4/6  đạt  66,7 %;   Loại B : 2/6 đạt 33,3 %

Trường tiểu học Nam Dương được phòng giáo dục & đào tạo Nam Trực đánh giá là trường có phong trào tự làm đồ dùng dạy học tốt nhất, huy động được sự tham gia  của toàn thể giáo viên, học sinh, phụ huynh.

E/ Phương hướng khai thác sử dụng, nhân rộng và tiếp tục phát động tự làm đồ dùng dạy học trong những thời gian tiếp theo:

– Đôn đốc GV thường xuyên đưa vào khai thác sử dụng đồ dùng vào giảng dạy hàng ngày.

– Thường xuyên kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khuyến khích các GV thực hiện tốt.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phổ biến nhân rộng các đồ dùng có chất lượng cao.

– Tiếp tục phát động phong trào thi đua tự làm đồ dùng dạy học bổ sung vào các góc. Xác định đây là một trong những  yếu tố quan trọng  để đổi mới PPDH và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguồn tin: Triệu Thị Huê – HP nhà trường